гр. Пловдив, жк. Тракия, Търговски център "Сани", ет. 4
Регистратура: 032 294 936; 0878 899 417
dimed_ood@abv.bg

Лаборатория

Урина (качествено) 
 • относително тегло                               
 • pH
 • захар
 • белтък
 • ацетон
 • yробилиноген
 • билирубин

Уринен седимент

Окултни кръвоизливи 

Урина (количествено)
 • калций в 24 ч. урина       
 • Фосфор в 24 ч. урина
 • Белтък в 24 ч. урина
 • Креатинин 
 • Амилаза в 24 ч.урина
 • Захар в 24 ч. урина
 • Пикочна киселина в урина
 • Микроалбуминурия

Хематологични показатели

ПКК
 • WBC
 • RBC                      
 • HGB
 • HCT                       
 • PLT                       
 • MCV                      
 • MCH                      
 • MCHC
 
CУE

Ретикулоцити 

ДКК  
 • St
 • Sg                          
 • Eo                            
 • Ly                            
 • Ba                             
 • Mo

Морфология на Еритроцити

Клинико-химични показатели
 • Глюкоза  
 • Кръвно-захарен профил
 • Гликиран Хемоглобин
 • Холестерол  
 • HDL-Холестерол 
 • Триглицериди 
 • Тотален Билирубин 
 • Директен Билирубин 
 • Пикочна киселина
 • Албумин     
 • Белтък общ     
 • Урея
 • Креатинин    
 • Желязо  
 • Желязосвързващ капацитет (ЖСК)
 • GGT                                                  
 • Лактатдехидрогеназа (LDH)
 • Бета-хидроксибутират
 • дехидрогеназа (HBDH)
 • Липаза                   
 • Калций                      
 • Фосфор                   
 • Калий                      
 • Магнезий                 
 • Натрий                      
 • хлориди                           
 • Креатинкиназа               
 • Креатинкиназа МБ             
 • AST                         
 • ALT                                      
 • Имуноглобулин IgA       
 • Имуноглобулин IgM       
 • Имуноглобулин IgG               
 • Литий
 • Aлкална фосфатаза (ALP)      
 • Кисела фосфатаза (АСP)       
 • Амилаза                       
 • С-реактивен протеин (CRP)    
 • Антистептолизин (ASO)            
 • Ревматоиден фактор (RF)         
 • Комплемент С3                      
 • Комплемент С4

Тирeоидни хормони
 • TSH
 • FT4   
 • FT3
 • A-Tg(TAT)
 • A-TRO(MAT)
 • ACTH
 • DHEA-S
 • TRAK          

Репродуктивни хормони
 • FSH                 жени 
 • LH                   жени
 • Пролактин       жени
 • Прогестерон   жени
 • Естрадиол       жени
 • Тестостерон    мъже/жени
 
Туморни маркери
 • CEA                 мъже/жени  
 • CA 125            жени            
 • CA 15-3           жени           
 • CA 19-9           мъже/жени     
 • AFP                 мъже/жени  
 • tPSA                мъже    
 • CA 72-4
 • HCG + бета
 • NSE
 • Cyfra 21-1
 • SCC
 • Тиреоглобулин

 Хемостаза
 • Време на кървене   
 • Време на съсирване
 • APTT (ККВ)   
 • Фибриноген 
 • Протромбиново време 
 • активност              
 • D-Dimer

 Други
 • Кръвни групи         
 • Rh фактор
 • Изследване за установяване на налични антитела срещу COVID 19 – SARS-Cov-2S-RBD IgG
 • H-Pylori
 • Васерман - по договор с друго лечебно заведение
 • СПИН  -  по договор с друго лечебно заведение
 • Австралийски антиген - по договор с друго лечебно заведение

Микробиологични изследвания - по договор с друго лечебно заведение
Медицинска паразитология - по договор с друго лечебно заведение
Медицинска вирусология/серология - по договор с друго лечебно заведение
Хистология - по договор с друго лечебно заведение