гр. Пловдив, жк. Тракия, Търговски център "Сани", ет. 4
Регистратура: 032 294 936; 0878 899 417
dimed_ood@abv.bg
Ноем. 15, 2021

Димед извършва количествено определяне на SARS-Cov-2 S-RBD Ig G антитела

МЦ „Димед“ извършва количествено определяне на SARS-Cov-2 S-RBD Ig G антитела
Клинична лаборатория на МЦ „ Димед “ извършва изследване на количествено определяне на SARS-Cov-2 S-RBD Ig G антитела .Анализът  определя S -протеина и неговите субединици, който е основен защитен антиген. Тестовете се извършват с високотехнологична апаратура и реактиви, които притежават висока чувствителност , специфичност и „ СЕ“ марка.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването №РД-01—915/09.11.21 клинична лаборатория предоставя удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-Cov-2 при стойности над 150 BAU/ml.След извършване на изследването , удостоверение може да се получи на място от лабораторията или по електронен път от интернет страницата на МЦ“ Димед“  или НЗИС.

Той има  валидност 90 дни от датата на теста. Системата не позволява издаване на сертификати за изследвания, извършени преди 11.11.2021г.
 

Телефони за връзка

Лаборатория:
032 586 1450876 999 063