гр. Пловдив, жк. Тракия, Търговски център "Сани", ет. 4
Регистратура: 032 294 936; 0878 899 417
dimed_ood@abv.bg

Д-р Атанас Боюклиев

Д-р Атанас Боюклиев
Специалист по Ендокринология
Завършил Медицински Университет Пловдив с образователно-квалификационна степен – Магистър и професионална квалификация – Магистър – Лекар 2003-2009 г.
Специалист Ендокринология и болести на обмяната – 2017 г.
Лекар в УМБАЛ „Каспела“ - 2003 – досега
Хонурован асистент към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към МУ – Пловдив – 2018-2020 г.
Лекар в МЦ „Димед“ - от 2020 г.
От 2010 г. - Член на Българско дружество по ендокринология
От 2017 г. - Член на  European Society of Endocrinology. От 2017 г. - Член на  European Association for the Study of Diabetes.