Медицински център Димед - контакт
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Списък на извършваните изследвания от Клинична лаборатория Димед
аррош Клинична лаборатория

Изследваме витамин Д и витамин В12

аррош Урина (качествено) 
- относително тегло                               
- pH
- захар
- белтък
- ацетон
- yробилиноген
- билирубин
аррош уринен седимент
аррош окултни кръвоизливи 

аррош Урина (количествено)

- калций в 24 ч. урина       
- Фосфор в 24 ч. урина
- Белтък в 24 ч. урина
- Креатинин 
- Амилаза в 24 ч.урина
- Захар в 24 ч. урина
- Пикочна киселина в урина
- Микроалбуминурия

аррош Хематологични показатели
аррош ПКК
- WBC
- RBC                      
- HGB
- HCT                       
- PLT                       
- MCV                      
- MCH                      
- MCHC
аррош CУE                   
аррош Ретикулоцити 
аррош
ДКК  
Димед- St
- Sg                          
- Eo                            
- Ly                            
- Ba                             
- Mo
аррошМорфология на Еритроцити
аррош
Клинико-химични показатели
- Глюкоза  
- Кръвно-захарен профил
- Гликиран Хемоглобин
- Холестерол  
- HDL-Холестерол 
- Триглицериди 
- Тотален Билирубин 
- Директен Билирубин 
- Пикочна киселина
- Албумин     
- Белтък общ     
- Урея
- Креатинин    
- Желязо  
- Желязосвързващ капацитет (ЖСК)
- GGT                                                  
- Лактатдехидрогеназа (LDH)
- Бета-хидроксибутират
- дехидрогеназа (HBDH)
- Липаза                   
- Калций                      
- Фосфор                   
- Калий                      
- Магнезий                 
Димед- Натрий                      
- хлориди                           
- Креатинкиназа               
- Креатинкиназа МБ             
- AST                         
- ALT                                      
- Имуноглобулин IgA       
- Имуноглобулин IgM       
- Имуноглобулин IgG               
- Литий
- Aлкална фосфатаза (ALP)      
- Кисела фосфатаза (АСP)       
- Амилаза                       
- С-реактивен протеин (CRP)    
- Антистептолизин (ASO)            
- Ревматоиден фактор (RF)         
- Комплемент С3                      
- Комплемент С4
аррош Тирeоидни хормони
- TSH
- FT4   
- FT3
- A-Tg(TAT)
- A-TRO(MAT)
- ACTH
- DHEA-S
- TRAK                  
аррош Репродуктивни хормони

- FSH                 жени 
- LH                   жени
- Пролактин       жени
- Прогестерон   жени
- Естрадиол       жени
- Тестостерон    мъже/жени
аррош Туморни маркери
- CEA                 мъже/жени  
- CA 125            жени            
- CA 15-3           жени           
- CA 19-9           мъже/жени     
- AFP                 мъже/жени  
- tPSA                мъже    
- CA 72-4
- HCG + бета
- NSE
- Cyfra 21-1
- SCC
- Тиреоглобулин
аррош Хемостаза

- Време на кървене   
- Време на съсирване
- APTT (ККВ)   
Димед- Фибриноген 
- Протромбиново време 
- активност              
- D-Dimer
аррош Други
- Кръвни групи         
- Rh фактор
- H-Pylori
- Васерман - по договор с друго лечебно заведение
- СПИН  -  по договор с друго лечебно заведение
- Австралийски антиген - по договор с друго лечебно заведение
аррош Микробиологични изследвания - по договор с друго лечебно заведение
аррош Медицинска паразитология - по договор с друго лечебно заведение
аррош Медицинска вирусология/серология - по договор с друго лечебно заведение
аррош Хистология - по договор с друго лечебно заведение
Медицински център Димед. Всички права запазени
Политика за защита на личните данни