Медицински център Димед - контакт
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ в ДИМЕД

 
Димед Д-р Маргарита Каменичкова

 
Димед Д-р Станой Станоев

 
ДимедД-р Марийка Димова

 
ДимедД-р Атанас Димов

 
ДимедД-р Маргарита Туфкова

 
Димедд-р Люба Бедачева

 
Димедд-р Румен Кайнаров

 
Димедд-р Анита Цветкова

 
Димед Д-р Мария Вълева

 
ДимедД-р Магдалена Трифонова

 
ДимедД-р Христо Дипчиков

 
Димед Д-р Заприн Пепелов

Медицински център Димед. Всички права запазени