Медицински център Димед - контакт
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ в ДИМЕД

 
Димед Д-р Маргарита Каменичкова

 
Димед Д-р Станой Станоев

 
ДимедД-р Марийка Димова

 
ДимедД-р Атанас Димов

 
ДимедД-р Маргарита Туфкова

 
ДимедД-р Николай Димов

 
Димедд-р Румен Кайнаров

 
Димедд-р Анита Цветкова

 
Димед Д-р Мария Вълева

 
ДимедД-р Магдалена Трифонова

 
ДимедД-р Христо Дипчиков

 
Димед Д-р Веселина Димова

Медицински център Димед. Всички права запазени
Политика за защита на личните данни